TANEČKY (děti 3-6let)

 

Velmi oblíbené cvičení pro Vaš děti!!!

 • pro děti od 3 do 6 let (do počátku školního věku), které jsou schopny samostatnosti a základních pohybových aktivit
 • cvičení bez rodičů, děti se snaží samy zvládnout jednotlivé tanečky, osamostatnit se, poznávat své dovednosti a seznamovat se mezi sebou při společných tanečkách
 • cílem je naučit se správnému držení těla a seznámit s pohybem

Při pravidelném cvičení dochází:

 • k rozvíjení pohybové aktivity (STOP dětské obezitě)
 • ke vnímání hudby a cítění rytmusu, spojení pohybu s hudbou
 • zabránění svalovým nerovnostem, ke kterým dochází právě v období růstu
 • cvičením dojde ke štíhlosti a protáhlosti svalů
 • rozvoji flexibility
 • zařazením do kolektivu
 • hrajeme společné pohybové a rozumové hry, výlety, soutěže
 • děti se učí tanečky, říkanky a písničky
 • roční (školní) kroužek (září, červen)

Rodiče mohou na své děti čekat v kavárně fitness clubu, nebo využít cvičení v ostatních sálech či wellness.

PŘIHLÁŠKY na recepci studia či emailem na sportlifepce@seznam.cz