Žabičky 2 - 3 roky

  • cvičení maminek s dětmi
  • cílem cvičení je podpora dětského vývoje, obratnosti, řeči, vnímání rytmu a navázání vztahu s vrstevníky

 

Jak vypadá lekce:

  • řízená činnost  – říkanky, jednoduché tanečky, cviky na posílení a protažení svalstva, jemnou motoriku, rozlišování barev, zapojení dětí do kolektivní činnosti i bez rodičů
  • volná část (opičí dráha, tunel, lavička, překážková dráha, balony, …)
  • navození kontaktu s vrstevníky